Bodembeheer

Een goede bodem is de basis van een gezond gewas. De tuinbouwgrond van Bijzonderland bestaat uit zand met veen. Dit is een lichte grondsoort, voedingsrijk en gemakkelijk te bewerken met lichte machines. De structuur van de bodem is los, zodat de wortels van planten zich goed kunnen ontwikkelen.

Natuurlijke mest

Elk jaar laten we een bodemanalyse uitvoeren om te weten hoe we gaan bemesten. We gebruiken alleen maar natuurlijke meststoffen. Het land bemesten we met stalmest en drijfmest uit de potstal van onze eigen koeien. De planten die meer stikstof nodig hebben bemesten we met kippenmest van een biologisch pluimveehouder uit de regio.

Daarnaast hebben we Lupine als groenbemester opgenomen in ons teeltplan. De lupine is een vlinderbloemige en dit gewas kan stikstof uit de lucht halen. Bacteriën in de wortels houden deze stikstof vast in zogenaamde stikstofknolletjes. Via de bodem komt de stikstof het volgende jaar vrij als voeding voor omringende planten.

Teeltplan

We willen ook in de toekomst gezonde gewassen blijven telen. Bodemziektes of plagen voorkomen we zoveel mogelijk door een vruchtwisseling van 1 op 6 jaar. Dit betekent dat elk soort gewas maar één keer in de zes jaar op hetzelfde stuk grond verbouwd wordt.

Waterhuishouding

Om de gewassen optimaal te laten groeien is de waterhuishouding van het land een belangrijk punt van aandacht. Een teveel aan water voeren we af via drainagebuizen die in alle tuinbouwpercelen zijn aangebracht. In tijden van droogte beregenen we de gewassen via een eigen leidingsysteem met water uit onze eigen natuurlijke bron.