Natuurbeheer

Als biologische agrariërs voelen wij ons verantwoordelijk voor wat en wie er op ons land leeft. Wilde vogels, hazen en reeën doen niet aan grenzen. 

Natuurmonumenten

Bij Wapserveen verzorgen we 21 hectare natuurland van Natuurmonumenten. Doordat onze koeien hier grazen, wordt op natuurlijke wijze de flora van dit gebied in toom gehouden en de grond bemest.

Maaien

We maaien de weides niet eerder dan 15 juni. Zo storen we de jonge reekalveren en broedende weidevogels niet. Na die datum staan alle weidedieren op eigen benen of zijn uitgevlogen.

Langs de slootranden laten we grazige stroken en houtwallen staan. Je vindt er allerlei kruidachtige planten zoals wilde valeriaan, speenkruid en kattestaart.

Houtwal

Op de erfgrens langs de kas hebben we een gevarieerde houtwal aangeplant. Verschillende vogels en kleine dieren vinden voedsel en een goede schuilplaats in de houtwal. We zien en horen met regelmaat het roodborstje, de zwarte roodstaart en Vlaamse gaaien. Ook egels zijn dol op deze bed & breakfast. Ze eten graag slakken en dat komt ons prima uit.

Vogels op de boerderij

Vogelwerkgroep Vliegvlug Meppel plaatste mooie vogelkasten bij ons. We hadden al gauw ‘beet’ en Bijzonderland is nu twee soorten vogels rijker.

Kerkuilen

In de stro-opslag van de potstal hangt een broedkast voor de kerkuilen. Elk jaar broedt hier een paartje. Ze brengen er hun jongen groot die daarna uitvliegen. Kerkuilen zijn muizeneters en jagen boven open graslanden. Ze staan op de rode lijst van de Vogelbescherming.

Torenvalken

Sinds 2014 staat er een hoge kast midden op ons land. Die was al snel gespot door een stelletje torenvalken. Elk broedseizoen brengt dit paar er zijn jongen in groot. Torenvalken eten muizen en verjagen spreeuwen. Zo blijft ons fruit beschermd.